Меню

Sail 22

Наша стратэгія

Стратэгія "Аліварыі" —   гэта працяг стратэгіі SAIL'22 (Парусы'22) Carlsberg Group, часткай якой мы з'яўляемся.

Стратэгія  накіравана на ўмацаванне нашага піўнога бізнесу, на выяўленне магчымасцяў для будучага росту і на павышэнне магчымасцяў для нашых акцыянераў.

Наша мэта —  быць самай паспяховай, самай прафесійнай і самай прывабнай піваварнай кампаніяй у Беларусі.  

''Стратэгія SAIL’22 Carlsberg Group —  гэта шлях да нашай мэты: стаць самай паспяховай, самай прафесійнай і самай прывабнай  піваварнай кампаніяй на рынках, дзе мы прадстаўлены. Умацоўваючы наш асноўны піўны бізнес, вызначаючы напрамкі для будучага росту і ствараючы Культуру пераможцаў, мы забяспечым паляпшэнне фінансавых вынікаў і стварэнне  каштоўнасці для нашых акцыянераў''.

- Кеес 'т Харт, Прэзідэнт і СЕО Carlsberg Group

Самая паспяховая

Забяспечваць ўстойлівы рост за кошт павышэння прыбытку, маржы і долі рынку

Самая прафесійная

Быць найлепшым партнёрам для нашых кліентаў

Самая прывабная

Павышаць каштоўнасць для акцыянераў, супрацоўнікаў і грамадства

System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation. ---> System.InvalidCastException: Specified cast is not valid.
  at Setter(Object , Object )
  at Our.Umbraco.Ditto.FastPropertyAccessor.SetValue(PropertyInfo property, Object instance, Object value)
  at Our.Umbraco.Ditto.PublishedContentExtensions.ConvertContent(IPublishedContent content, Type type, IDittoContextAccessor contextAccessor, CultureInfo culture, Object instance, Action`1 onConverting, Action`1 onConverted, DittoChainContext chainContext)
  at Our.Umbraco.Ditto.PublishedContentExtensions.As(IPublishedContent content, Type type, CultureInfo culture, Object instance, IEnumerable`1 processorContexts, Action`1 onConverting, Action`1 onConverted, DittoChainContext chainContext)
  at Our.Umbraco.Ditto.RecursiveDittoAttribute.ProcessValue()
  at Our.Umbraco.Ditto.DittoCacheableAttribute.GetCacheItem[TOuputType](DittoCacheContext cacheContext, Func`1 refresher)
  at Our.Umbraco.Ditto.PublishedContentExtensions.DoGetProcessedValue(IPublishedContent content, PropertyInfo propertyInfo, IDittoContextAccessor contextAccessor, DittoProcessorContext baseProcessorContext, DittoChainContext chainContext)
  at Our.Umbraco.Ditto.PublishedContentExtensions.GetProcessedValue(IPublishedContent content, CultureInfo culture, Type targetType, PropertyInfo propertyInfo, Object instance, IDittoContextAccessor contextAccessor, DittoChainContext chainContext)
  at Our.Umbraco.Ditto.PublishedContentExtensions.ConvertContent(IPublishedContent content, Type type, IDittoContextAccessor contextAccessor, CultureInfo culture, Object instance, Action`1 onConverting, Action`1 onConverted, DittoChainContext chainContext)
  at Our.Umbraco.Ditto.PublishedContentExtensions.As(IPublishedContent content, Type type, CultureInfo culture, Object instance, IEnumerable`1 processorContexts, Action`1 onConverting, Action`1 onConverted, DittoChainContext chainContext)
  at Our.Umbraco.Ditto.PublishedContentExtensions.<>c__DisplayClass3_0.<As>b__0(IPublishedContent x)
  at System.Linq.Enumerable.WhereSelectListIterator`2.MoveNext()
  at System.Linq.Enumerable.<CastIterator>d__97`1.MoveNext()
  at System.Collections.Generic.List`1..ctor(IEnumerable`1 collection)
  --- End of inner exception stack trace ---
  at System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethod(Object target, Object[] arguments, Signature sig, Boolean constructor)
  at System.Reflection.RuntimeConstructorInfo.Invoke(BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
  at System.RuntimeType.CreateInstanceImpl(BindingFlags bindingAttr, Binder binder, Object[] args, CultureInfo culture, Object[] activationAttributes, StackCrawlMark& stackMark)
  at System.Activator.CreateInstance(Type type, BindingFlags bindingAttr, Binder binder, Object[] args, CultureInfo culture, Object[] activationAttributes)
  at System.Activator.CreateInstance(Type type, Object[] args)
  at Pegasus.Web.ComponentModel.Processors.ToReadOnlyListAttribute.ProcessValue()
  at Our.Umbraco.Ditto.DittoCacheableAttribute.GetCacheItem[TOuputType](DittoCacheContext cacheContext, Func`1 refresher)
  at Our.Umbraco.Ditto.PublishedContentExtensions.DoGetProcessedValue(IPublishedContent content, PropertyInfo propertyInfo, IDittoContextAccessor contextAccessor, DittoProcessorContext baseProcessorContext, DittoChainContext chainContext)
  at Our.Umbraco.Ditto.PublishedContentExtensions.GetProcessedValue(IPublishedContent content, CultureInfo culture, Type targetType, PropertyInfo propertyInfo, Object instance, IDittoContextAccessor contextAccessor, DittoChainContext chainContext)
  at Our.Umbraco.Ditto.PublishedContentExtensions.ConvertContent(IPublishedContent content, Type type, IDittoContextAccessor contextAccessor, CultureInfo culture, Object instance, Action`1 onConverting, Action`1 onConverted, DittoChainContext chainContext)
  at Our.Umbraco.Ditto.PublishedContentExtensions.As(IPublishedContent content, Type type, CultureInfo culture, Object instance, IEnumerable`1 processorContexts, Action`1 onConverting, Action`1 onConverted, DittoChainContext chainContext)
  at Our.Umbraco.Ditto.PublishedContentExtensions.As[T](IPublishedContent content, CultureInfo culture, T instance, IEnumerable`1 processorContexts, Action`1 onConverting, Action`1 onConverted, DittoChainContext chainContext)
  at Our.Umbraco.Ditto.DittoViewModel`1.get_View()
  at ASP._Page_Views_Custom_Modules_promoContentModule_cshtml.Execute() in c:\home\site\wwwroot\Views\Custom\Modules\PromoContentModule.cshtml:line 2
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedContent content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath)
  at Pegasus.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, JObject model, Int32 pageId)
  at ASP._Page_Views_Custom_Partials_Grid_Editors_DocTypeGridEditor_cshtml.Execute() in c:\home\site\wwwroot\Views\Custom\Partials\Grid\Editors\DocTypeGridEditor.cshtml:line 17
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Custom_Partials_Grid_Editors_Base_cshtml.Execute() in c:\home\site\wwwroot\Views\Custom\Partials\Grid\Editors\Base.cshtml:line 25